gallery talks

Stedelijk in de Oorlog door Gregor Langfeld
5 mei 2014

12:00-13:00 en 14:00-15:00

Locatie
Start in de Stedelijk Museum Schiphol Lounge
Voertaal
Nederlands
Toegang
Entreebewijs Stedelijk Museum + €2,50 toeslag
Reserveren

Noodzakelijk. Stuur een email naar reservations@stedelijk.nl met uw volledige naam, email-adres, telefoonnummer en de datum waarop het programma plaatsvindt dat u wilt bezoeken. Bij reservering graag aangeven bij welke Gallery Talk u aanwezig wilt zijn. Het aantal plaatsen is beperkt.

Gregor Langfeld
Gregor Langfeld

Binnen het kader van Bevrijdingsdag en als voorloper op de collectietentoonstelling Het Stedelijk in de Oorlog (21 februari - 31 mei 2015) organiseert het Stedelijk Museum een bijzondere serie Gallery Talks. Twee gerenommeerde kunsthistorici uit Amsterdam geven een rondleiding langs een persoonlijke selectie van werken, aansluitend op hun eigen specialisatie en onderzoek: Gregor Langfeld is een van de curatoren van de tentoonstelling Stedelijk in de Oorlog en zal aan de hand van een aantal werken uit de vaste collectieopstelling ingaan op de rol van Joodse immigranten in het Nederland van de jaren dertig en veertig. Roel Hijink is gespecialiseerd in oorlogsmonumenten en geeft een rondleiding over het Museumplein langs twee bouwwerken die herinneren aan het verzet en vervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog.      

Het Stedelijk in de Oorlog is een tentoonstelling gebaseerd op het herkomstonderzoek dat het Stedelijk Museum verrichtte in het kader van het nationale onderzoek Museale Verwervingen sinds 1933. De zoektocht door de collectie van het museum en de vele geraadpleegde archieven resulteerde in inzicht op in de geschiedenis van het Stedelijk Museum voorafgaand aan, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Zoals het verhaal over het bouwen van een grote kluis in de duinen bij Castricum en het onderbrengen van de Stedelijk collectie in deze bunker (evenals bijna 500 collecties van onder andere het Koninklijk Huis, de erven van Van Gogh en vele Joodse verzamelaars) en een aantal aangrijpende verhalen van veelal Joodse verzamelaars en kunstenaars die tegen hun wil gescheiden werden van hun kunstbezit.

Meer informatie over de spreker

Gregor Langfeld is specialist voor het internationale modernisme aan de Universiteit van Amsterdam. Binnen zijn onderzoeksgebied is hij onder meer geïnteresseerd in moderne Duitse kunst. Daarnaast heeft hij belangstelling voor de wisselwerking tussen kunst, politiek en maatschappij, de geschiedenis van het collectioneren en de formatie van canons in de moderne Europese kunst. Hij publiceerde onder meer Duitse kunst in Nederland. Verzamelen, tentoonstellen, kritieken, 1919-1964 (2004) en Deutsche Kunst in New York. Vermittler, Kunstsammler, Ausstellungsmacher, 1904-1957 (2011).