theorie

Sunday Seminar | Opening Base: Het tentoonstellen van de collectie
17 dec 2017

Locatie
Teijin Auditorium
Tijd
14.30 - 16.00 uur
Voertaal
Engels
Toegang
Museumkaart €3,- / studenten €10,50 / regulier € 20,50
Reserveren

Tickets

In het openingsweekend van STEDELIJK BASE organiseert het Stedelijk een Sunday Seminar waarin de tentoonstelling van context en kritische analyses wordt voorzien. Welke rol speelt deze collectiepresentatie in de nieuwe indeling van het Stedelijk? Wat is de betekenis van het experimentele ontwerp? Hoe verhoudt de tentoonstelling zich tot bredere discussies rondom het tentoonstellen van collecties? Hoe werkt de mix van vormgeving en beeldende kunst? Curatoren, academici, critici en ontwerpers zullen met elkaar in gesprek gaan naar aanleiding van deze vragen, met onder andere: Rem Koolhaas (AMO/Rem Koolhaas, tentoonstellingsarchitect), Ann Demeester (Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem), Dr. Rachel Esner (Universiteit van Amsterdam), Dr. Fieke Konijn (Vrije Universiteit Amsterdam), Madeleine van Lennep (BNO, De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers) en Federico Martelli (tentoonstellingsarchitect). 

BASE

STEDELIJK BASE is de permanente opstelling van hoogtepunten uit de collectie van het Stedelijk Museum. De presentatie beslaat de gehele nieuwe vleugel van het museum en toont een selectie van bijna 700 werken, gegroepeerd rond historische bewegingen, maatschappelijke thema’s en invloedrijke kunstenaars. Alle media zijn gelijkwaardig, en worden in dialoog gepresenteerd. Het tentoonstellingsontwerp van STEDELIJK BASE in de ABN AMRO Zaal is ontwikkeld door AMO/Rem Koolhaas in samenwerking met Federico Martelli en biedt een innovatieve presentatiewijze voor de vaste collectie. De gedurfde tentoonstellingsarchitectuur en de nieuwste technologische ontwikkelingen scheppen samen een omgeving waarin de bezoeker de collectie kan ervaren via een vrij te kiezen route. Aan de buitenmuren van de zaal ontvouwt zich een chronologie, terwijl in het midden van de zaal een specifiek thema of aspect van de collectie wordt uitgelicht.

NIEUWE GEBOUWINDELING EN DYNAMISCHE COLLECTIE

STEDELIJK BASE is het sluitstuk van de nieuwe, meer inzichtelijke gebouwindeling. Zeventig procent van het vloeroppervlak is nu gewijd aan de collectie. Waar STEDELIJK BASE inzoomt op de hoogtepunten, oftewel de canon, wordt in de tentoonstellingen onder de noemer STEDELIJK TURNS de blik gericht op verborgen of onderdrukte verhalen en weinig tot niet getoonde werken uit het depot. Op de begane grond biedt STEDELIJK TURNS  steeds wisselende collectiepresentaties, vanuit nieuwe perspectieven, onderzoeken en actuele thema’s. Deze alternatieve perspectieven naar aanleiding van nieuw onderzoek en actuele thema’s zullen leiden tot wijzigingen in de BASE. STEDELIJK BASE is dus in beweging en zal bezoekers de komende vijf jaar meenemen in een transformatie van de Stedelijk canon.

THEMANUMMER STEDELIJK STUDIES

In het najaar van 2017 is #5 van het peer reviewed online journal Stedelijk Studies verschenen, gewijd aan het thema ‘Curating the Collection’ onder redactie van dr. Rachel Esner en dr. Fieke Konijn. Issue #5 biedt een overzicht van de actuele discussies rondom collectiepresentaties en maakt de gedachtevorming rondom STEDELIJK BASE en STEDELIJK TURNS inzichtelijk in de vorm van een rondetafelgesprek. Meer info.

PROGRAMMA

14:30 welkom
14:40 rondetafelgesprek: tentoonstellingsontwerp & onderzoek
15:00 column: perspectieven op vormgeving
15:10 column: perspectieven op collectiepresentaties
15:20 rondetafelgesprek: curating the collection 
15:50 vragen uit het publiek
16:00 bezoeken van STEDELIJK BASE