Ed Atkins - Recent Ouija

Ed Atkins (1982, Oxford) staat aan de voorhoede van de digitale videokunst. Met zijn gebruik van digitale media verkent hij grenzen van de van de beeldende kunst op volstrekt eigen wijze. Toch is in zijn werk ook de weerslag van traditionele media zichtbaar. Atkins is een begenadigd tekenaar en weet de boodschap van zijn werk in poëtische taal te vatten. Voor de kunstenaarsuitgave Recent Ouija gebruikt Atkins naast bestaande teksten en beeldmateriaal ook nieuw werk. De kern van de publicatie wordt gevormd door tekeningen waarin het ontstaansproces van zijn digitale beelden inzichtelijk wordt gemaakt.

De publicatie is met zijn grote formaat en de combinatie van hyperrealistische digitale beelden en handgeschreven krabbels een afspiegeling van de gelijknamige tentoonstelling.

 Dit boek biedt Atkins’ fans een nieuwe, persoonlijke blik op de tentoonstelling.

Recent Ouija is alleen verkrijgbaar in het Engels.

24 pagina’s | 35 x 50 cm | € 15 | 978 90 500 6000 4 | Vormgeving Mevis en Van Deursen