Het Stedelijk in de oorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vertrouwen vele voor de nazi’s gevluchte kunstenaars en verzamelaars hun kunstbezit aan het Stedelijk Museum toe. In een speciaal hiervoor gebouwde bunker in de duinen bij Castricum waken directeur David Röell en conservator Willem Sandberg over meer dan 500 collecties.Ondertussen blijft het Stedelijk tijdens de oorlogsjaren open, omgeven door Duitse bunkers en nazipanden.Dit boek vertelt over deze bijzondere periode in de geschiedenis van het museum. Uitgangspunt is het onderzoek dat het Stedelijk Museum verrichtte in het kader van het nationale onderzoek Museale Verwervingen vanaf 1933. De zoektocht door de collectie van het museum en de vele geraadpleegde archieven legde een aantal aangrijpende geschiedenissen bloot. Ook werd duidelijk hoe het museum na de oorlog de tragische gebeurtenissen uit het recente verleden herdenkt en de herwonnen vrijheid viert door het binnenhalen van de moderne kunst.

Een uitgave van Uitgeverij Bas Lubberhuizen i.s.m. Stedelijk Museum Amsterdam.

Ook in het Engels verkrijgbaar: The Stedelijk Museum and the Second World War | Prijs € 29,95 | 17 x 23 cm | 192 bladzijden | Paperback met flappen | Geheel in kleur | ISBN 978 90 593 7403 4 (Nederlands) | ISBN 978 90 593 7404 1 (Engels) | NUR 689 | Vormgeving Studio Ron van Roon

Bestel online