tentoonstelling

europa rondom
14 jun - 24 aug 1997

Het Stedelijk Museum presenteert met ingang van medio juni voor een periode van ruim twee maanden de tentoonstelling Europa Rondom. Ter gelegenheid van de Eurotop die op 16 en 17 juni in Amsterdam wordt gehouden, heeft directeur Fuchs werk van talrijke kunstenaars uit de vijftien Europese landen geselecteerd die lid van de Europese Unie zijn. Door de langdurige internationale orientatie van het Stedelijk Museum, blijkt het een van de weinige musea in Europa te zijn, waar werk uit alle lidstaten aanwezig is in de eigen verzameling.

Het lag dan ook voor de hand de Eurotop aan te grijpen om deze brede verzameltraditie in beeld te brengen. Bovendien is Rudi Fuchs van mening dat beeldende kunst bij uitstek geschikt is om het klassieke nationaliteitsgerichte denken te doorbreken. Binnen de kunstgeschiedenis immers zijn formele en stilistische kwaliteiten van groter belang dan de nationaliteit van de maker. Binnen de zalen van het Stedelijk zal de tentoonstelling in die zin als een metafoor van de Europese gedachte kunnen gelden.

Per zaal worden aan de hand van werken uit verschillende landen alle mogelijke technieken gepresenteerd - schilderijen en glas, industriele vormgeving en foto's, tekeningen, meubelen en affiches. Werken van de volgende kunstenaars worden gepresenteerd: Kounellis uit Griekenland; Clemente, Joe Colombo en Cucchi, Fabro, Fontana, Manzoni en Merz uit Italie; Heerup, Jacobsen, Jorn, Kirkeby, Kjoerholm en Pedersen uit Denemarken; uit Frankrijk Buren, Combas, Dubuffet, Klein; Hara, Saura en Tapies uit Spanje; Vieira da Silva voor Portugal; Baselitz en Beckmann, Gursky, Förg, Nay uit Duitsland; Davie, Deacon, Gilbert & George, Long voor Groot-Brittanie; Bacon uit Ierland; Brus, Kokoschka, Rainer uit Oostenrijk; Alechinsky, Broothaers, Brusselmans, Fabre en Raveel uit Belgie; Aarsman, Appel, Brands, Dibbets, Schouten en anderen uit Nederland; Kutter (Luxemburg), Derkert en Persson uit Zweden en uit Finland Aalto, Franck en Wirkkala. Werken van deze kunstenaars en van veel ongenoemden zullen met andere woorden op diverse niveaus confrontaties met elkaar aangaan - stilistisch, (inter)nationaal en technisch.