tentoonstelling

groningen: van kirchner tot kandinsky. duits expressionisme uit nederlandse musea
25 mrt - 18 sep 2005

Het Ploegpaviljoen van het Groninger Museum biedt plaats aan Duitse expressionistische kunst die verzameld is door Nederlandse musea in de periode 1919-1964.

De tentoonstelling past binnen het expositiebeleid van het Groninger Museum dat in 2001 het voornemen naar buiten bracht om, naast exposities over de Groninger kunstenaarsvereniging De Ploeg, tentoonstellingen te organiseren van internationale expressionistische richtingen.

Het Stedelijk Museum is met 59 werken de belangrijkste bruikleengever. Te zien zijn schilderijen, beelden en werk op papier van onder anderen Beckmann, Campendonk, Dix, Kirchner, Klee en Nolde.

De Groningse presentatie is onderverdeeld in drie groepen Duitse kunst: Die Brücke, Der blaue Reiter en eenlingen. Die Brücke domineert de eerste zalen van het paviljoen, met Kirchner als de belangrijkste vertegenwoordiger. Van hem is relatief veel werk aangekocht door Nederlandse musea (met name het Stedelijk), wat reden is om een aparte zaal te wijden aan het werk van deze kunstenaar.

Van Der Blaue Reiter is Kandinsky de centrale figuur. Zijn werk werd na de Tweede Wereldoorlog meer en meer als voorbeeld voor jongere kunstenaars beschouwd en mede daarom aangekocht door musea. Hij is met zowel vroeg als laat werk te zien. Eenlingen als Beckmann, Grosz, Kokoschka en Dix vormen de derde groep. Deze kunstenaars behoren niet zozeer tot een bepaalde stroming maar worden vaak wel geassocieerd met het Duitse expressionisme. 

Voor het Groninger Museum gelden Nacktes Mädchen hinter Vorhang (Fränzi) van Kirchner, uit het bezit van het Stedelijk, en Frauenkopf van Jawlensky, uit Museum Boijmans Van Beuningen, tot de hoogtepunten. Daarnaast is er ook werk te zien uit de collecties van het Gemeentemuseum Den Haag, het Kröller-Müller Museum te Otterlo, het Rijksprentenkabinet, het Van Abbemuseum Eindhoven en uiteraard het Groninger Museum zelf.

Als publicatie bij de tentoonstelling dient het boek Duitse kunst in Nederland. Verzamelen tentoonstellen kritieken 1919-1964 van Gregor Langfeld (€ 48,50 / ISBN 90-400-8998-1).
De tentoonstelling duurt tot en met 18 september 2005. Meer informatie: www.groninger-museum.nl